top of page
US Army Soldier in Universal Camouflage Uniform

Tretman gratis pou veteran yo

Isit la nan Klinik Akuponktur Abòdab nou ofri $50 nan premye akuponktur ak $25 nan premye tretman masaj pou tout veteran. Sepandan veteran ki gen benefis VA, yo elijib pouGRATIStretman  here nan klinik VA peye pou yo atravè Pwogram Swen Kominotè a. Klinik Akuponktur Abòdab la fyè dèske li fè patenarya up ak VA depi 2016 k ap trete veteran.Swiv etap sa yo anba a pou kòmanse resevwaGRATIStretman isit la nan Klinik Akuponktur Abòdab atravè VA. 

Doctor_s Appointment

Etap Youn

Premye etap se mete nan yon demann pou akuponktur ak VA a. Ou ka fè sa lè w ale wè doktè prensipal ou / Klinik Doulè nan VA a oswa ou ka toujou kontakte doktè swen prensipal ou sou entènèt menm si.HealtheVet mwen  oswa telechajeVA Mobile App .

Image by Icons8 Team

Etap De

Etap de se tout sou pèsistans yap ogmante jiska. VA a ka vle ou jwenn tretman andedan lopital VA a men pasyan mwen yo ki detèmine jwenn tretman yo isit la nan Klinik Akuponktur Abòdab. Ou ka toujou rele VA a pou w pale avèk pasyan yo pou w jwenn èd.

Happy Man

Twazyèm etap

Yon moun ki soti nan Depatman Swen Kominotè VA a pral kontakte epi fè yon apèl 3 fason avèk nou epi apre sa nou pral pwograme premye tretman akuponktur ak masaj ou a nan Klinik Akuponktur Abòdab. Ou lib pou rele nou pou nenpòt kesyon ou ka genyen sou nenpòt nan etap sa yo nan pwosesis sa a.  

bottom of page