top of page
Acupuncture Session
Birthday_edited.jpg

Nouvo Tretman Akuponktur Pasyan

Tretman premye fwa w ap kòmanse ak yon konsiltasyon sante vaste pou diskite sou tout enkyetid sante w yo. Nouvo tretman akuponktur pasyan yo (anplis akuponktur la) ka konpoze de cupping, tui-na, eksitasyon elektrik, oswa lanp chalè enfrawouj. 

Veteran Memorial Service

Rabè Veteran

Veteran....Sa a se pou OU!

Mèsi pou sèvis ou ak sakrifis ou.

Vin detann, rafrechi ak rechaje ak rabè veteran nou yo. 

(Dokiman sipò obligatwa)

50% Remise Tretman Akuponktur

40% Remise sou tretman masaj yo

Firehose

 Swiv Tretman 

Tretman swivi ki pa manm yo pral kòmanse ak yon kout suivi sou plent prensipal ou a.Tretman akuponktur (anplis akuponktur la) ka konpoze de ventouse, tui-na, eksitasyon elektrik, oswa lanp chalè enfrawouj. 

Back from School

Rabè pou Pwofesè

Pwofesè....Sa a se pou OU!

Mèsi pou travay dilijan ou kòm edikatè pandan tan inik sa yo. Rilaks, rafrechi ak rechaje ak rabè pwofesè nou yo.

(Dokiman sipò obligatwa)

$15 Raba sou tretman akuponktur ak masaj

Doctor Office

Espesyal pwofesyonèl medikal

Pwofesyonèl medikal ak anplwaye sipò yo....Sa a se pou OU!

A tout kòlèg nou yo nan pwofesyon medikal la mèsi pou tout travay san pran souf ou pou sa ki ka yon travay engra. 

(Dokiman sipò obligatwa)

$25 Raba sou Tretman Akuponktur ak Masaj Pwofesyonèl medikal

$15 Raba sou tretman akuponktur ak masaj Anplwaye Sipò

Rabè pou difikilte finansye
& Orè Frè ki baze sou revni

Elbow Greetings

Isit la nan Klinik Akuponktur ak Massage Abòdab nou renmen respekte non nou. Sa yo te inik ak eseye tan pou nou tout depi pandemi mondyal la te kòmanse.  Se konsa, nou ap ofri pri rabè pou moun ki gen difikilte finansye epi tou ofri pri rabè tretman ki baze sou revni.

(Dokiman sipò obligatwa)

Revni brit

Anba 20K pa ane $65 pou tout tretman

Anba 30K pa ane $75 pou tout tretman

Anba 40K pa ane $85  pou tout tretman

bottom of page